Voor BuurtBaners

Vrijwilligerswerk is ook werk

Sleutelpersonen, buurtvaders, dorpshuismedewerkers, ze zijn in groten getale te vinden in de buurten, maar vrijwel niemand krijgt voor het werk betaald. Ook wordt de brede ervaring die ze opdoen als sleutelpersoon niet als werkervaring gezien op de arbeidsmarkt. Dan kan het dus voorkomen dat mensen fulltime vrijwillig waarde toevoegen aan de Nederlandse maatschappij, maar intussen moeite hebben om hun huur te betalen.

BuurtBaan investeert in de toekomst

Met het project BuurtBaan wordt de meerwaarde van vrijwilligers voor de sociale cohesie, de buurt en dus ook de gemeente meer op waarde geschat. Met de subsidie wordt letterlijk geïnvesteerd in de sociale cohesie van de wijk én in de toekomst van de BuurtBaners op de arbeidsmarkt. Daarnaast geeft het maatschappelijke instanties die de subsidie krijgen de kans om te leren van het netwerk, de kennis en de kracht van een BuurtBaner.

‘De Buurtbaan kwam op mijn pad nadat ik een overleg had gehad met mijn klantmanager. Ik vertelde haar dat ik graag wilde werken, maar dat ik geen kansen kreeg omdat ik door omstandigheden geen diploma’s heb behaald. Mijn kansen op de arbeidsmarkt waren zo goed als nihil. De kwaliteiten en vaardigheden had ik, maar zoeken naar een werkgever die in je wil investeren lukte niet.’
Awatif Rahmani

Wat doet een BuurtBaner?

BuurtBaners zijn sleutelpersonen in een wijk. Zij bieden een luisterend oor, helpen buren met een hulpvraag hun weg te vinden bij de diverse instanties, maar zorgen ook voor vergroting van de sociale cohesie. Een BuurtBaner is er om verbindingen te leggen, dat is de belangrijkste taak. Verbindingen tussen buurtbewoners onderling, die eenzaam zijn of in onmin leven, maar zeker ook tussen buurtbewoners en maatschappelijke instanties. En de BuurtBaan is er zodat BuurtBaners zich als werknemer kunnen ontwikkelen en door kunnen stromen naar regulier betaald werk.

Een BuurtBaan is geen KantoorBaan

Laat er geen verwarring over zijn: een dienstverband als BuurtBaner is niet bedoeld als ‘extra handjes’ voor een organisatie. Een BuurtBaner zien wij als een werknemer-plus. Iemand die verbinding legt en zijn of haar kennis over de buurt inzet, wat voor organisaties kan leiden tot meer inzicht in, meer contact met en een grotere impact op de mensen en de buurt. Als BuurtBaner versterk je ook tijdens het dienstverband je band met je netwerk en begeef je je veel in de buurt en tussen buurtbewoners. Want daar ligt jouw kracht.

DNA