Externe coach BuurtBaan

De externe coach als onafhankelijke mentor

Externe coaches december 2022

De rol van een externe coach is cruciaal in het Buurtbaantraject. De belangrijkste taken zijn het ondersteunen en coachen van een Buurtbaner in Amsterdam voor een periode van maximaal twee jaar. De Buurtbaner ontwikkelt zich in die jaren van vrijwilliger tot een goed functionerende kracht in een professioneel team met bijbehorende werknemersvaardigheden.

Belangrijk hierbij is dat de werkwijze die de vrijwilliger in de buurtprojecten hanteerde niet verloren gaat wanneer de sleutelpersoon de rol van Buurtbaner aanneemt. De persoonlijke aanpak en het actief aanwezig zijn in de buurt zorgen voor de juiste aansluiting bij bewoners. Deze werkhouding en expertise mist het formele werkveld (het bedrijfsleven) juist, precies daar zit de toegevoegde waarde van het werk van de Buurtbaner. Het is aan de externe coach dit spanningsveld te monitoren en het ‘DNA’ van de Buurtbaner te behouden.

Er wordt een plan gemaakt hoe de Buurtbaner goed kan functioneren, hoe de BuurtBaner kan uitstromen binnen de twee jaar, er is een opleidingsbudget en een Buurtbaanprogramma met instructie en intervisie.

Bij de BuurtBaan zijn drie partijen betrokken:

  1. Wikistad, de ontwikkelaar van de BuurtBaan, heeft eerder expertise opgedaan met het Productiehuis. Die aanpak en methodiek is leidend voor de externe coaches die de Buurtbaners ondersteunen. Het kernteam van Wikistad ziet erop toe dat de externe coachtrajecten aan de gestelde eisen voldoen en levert hiervoor o.a. intervisiegesprekken.
  2. Gemeente Amsterdam. Subsidieverlener en projectleiding van de stedelijke regeling.
  3. De werkgever. Organisaties die actief zijn in de betreffende wijk.

Wil je meer informatie over of heb je interesse in een rol als externe coach?
Phlip denkt graag met je mee.

Phlip Korthals Altes
mede-initiatiefnemer Buurtbaan, projectleider Wikistad, projectleider en coördinator externe coaches
telefoon: 06-53457318
e-mail: phlip.metafoor@gmail.com

Download PDF-knop

Download het externe coach document