Voor werkgevers

Subsidie BuurtBaan

Uw organisatie kan in Amsterdam subsidie aanvragen voor een Buurtbaan: een tijdelijk dienstverband met een actieve bewoner, om zo de sociale basis van de buurt te versterken en de Buurtbaner te helpen met doorstromen naar regulier werk.

Laat er geen verwarring over zijn, een dienstverband met een BuurtBaner is niet bedoeld om ‘extra handjes’ te hebben binnen uw organisatie. Een BuurtBaner zien wij als een werknemer-plus. Iemand die zijn of haar kennis over de buurt inzet wat voor uw organisatie kan leiden tot meer inzicht in, meer contact met en een grotere impact op de mensen en de buurt. De BuurtBaner versterkt ook tijdens het dienstverband zijn/haar band met het netwerk en begeeft zich veel in de buurt en tussen buurtbewoners.

De subsidie BuurtBaan is ingericht als een eenmalige subsidie voor een activiteit die in principe over twee of drie kalenderjaren doorloopt. De subsidie bedraagt in totaal € 60.000 op basis van een tweejarig dienstverband van 0,8 fte of meer.

Daarmee heeft de subsidieontvanger al bij aanvang van de Buurtbaan zekerheid over de beschikbaarheid van de middelen voor de maximale periode van twee jaar. Na afloop van de Buurtbaan moet de werkgever/ subsidieontvanger binnen twaalf weken een aanvraag indienen om de subsidie vast te stellen.

Om u als organisatie of bestaande subsidieontvanger wegwijs te maken binnen de BuurtBaan maken we gebruik van de ‘Vuistregels’.

Wilt u subsidie aanvragen? Lees hier hoe het werkt.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Frans Vlietman f.vlietman@amsterdam.nl

Download PDF-knop

Download de vuistregels