Nieuws en agenda

Nieuws

Screenshot website Movisie

Learning by Sharing-programma

De Werkplaats Informeel Leren (WIL) en Movisie hebben de impact van de buurtbaan onderzocht in Amsterdam West. Een buurtbaner is een sleutelpersoon en kent de buurt van binnenuit. Hun ervaringskennis is de leidraad bij het contactleggen met andere inwoners in een kwetsbare positie, en zij ontplooien samen met die inwoners initiatieven in de buurt. De buurtbaan dient daarmee een dubbel doel: het ontwikkelproces van sleutelpersonen naar een vorm van (betaald) werk, en een waardevolle bijdrage aan de buurt. De buurtbaners en overige sleutelpersonen hebben zich verenigd in de WIL.

Lees verder op de website van Movisie. Hier is ook de publicatie te downloaden.

Filmmanifest #SleutelpersonenWerken

In het filmmanifest #SleutelpersonenWerken zijn Lubna, Sakina en Shadi aan het woord. Hoe kunnen we hun werk duurzaam inbedden door het creëren van echte banen die domeinen met elkaar kunnen verbinden? Sleutelpersonen zijn mensen uit allerlei culturele gemeenschappen die schakelfuncties vervullen tussen de professionele bureaucratieën, gezondheidsinstellingen, scholen aan de ene kant en de diverse gemeenschappen aan de andere.

Bekijk het filmmanifest op YouTube.

Totstandkoming BuurtBaan

Learning by Sharing-programma

De weg naar de buurtbaan ontwikkelt zich al sinds 2012, maar in 2017 is de eerste buurtbaner daadwerkelijk aan de slag gegaan in de Jan Maijenbuurt en in 2021 heeft de gemeente Amsterdam een subsidie beschikbaar gesteld voor 25 buurtbanen verdeelt over de zeven stadsdelen. Sinds 2022 is de stad Weesp als stadsgebied aangesloten bij Amsterdam en is er ook in Weesp een mogelijkheid om een buurtbaner in te zetten. Stadsdeel Zuidoost heeft eigen middelen ingezet om bovenop de stedelijke regeling buurtbanen, zelf nog ruimte te creëren voor drie extra buurtbaanplekken. Totaal zijn er 28 buurtbaanplekken in Amsterdam in de periode 2021-2023.

De buurtbaners van het eerste uur zijn ooit gestart in West met stadsdeelmiddelen. De eerste buurtbaner binnen de stedelijke regeling is begin 2022 gestart in de Molenwijk Noord in stadsdeel Noord. De stedelijke regeling buurtbanen 2021-2023 zou er niet zijn zonder de inzet van voormalig gemeenteraadsleden Lene Grooten (GL) en Carolien de Heer (PvdA), de volharding van de mensen van Wikistad, Combiwel en stadsdeel West, de inzet van de werkgevers in de stadsdelen en de betrokkenheid en inzet van alle buurtbaners en oud-buurtbaners bij de ontwikkeling en versterking van de buurtbaan en buurtbaners. De visual vertelt het verhaal van de ontwikkeling en de toekomst van het fenomeen buurtbanen in Amsterdam.