Huidige BuurtBaners

Urmy Blikslager

Buurt waar je woont

De Kolenkitbuurt

Buurt waar je BuurtBaan is

De Kolenkitbuurt

Sinds wanneer ben je buurtbaner?

Ik ben buurtbaner sinds december 2020.

Sinds wanneer ben je sleutelpersoon?

Ik heb altijd al veel gedaan in de wijk maar ben in 2020 officieel begonnen met het initiatief “De Vergeten Moeders”.

Welke opleiding heb je gevolgd of wil je volgen tijdens het BuurtBanen traject?

Ik heb geen opleiding gevolgd tijdens het BuurtBanen traject.

Wat heeft de BuurtBaan voor jou betekend?

Ik ben beter in staat om dingen in de wijk te signaleren, en ik sta nog meer in contact met de bewoners.

Wat heb jij voor de BuurtBaan betekend?

Ik ben een brug geworden tussen bewoners en formele partijen. Door het radioplatform verbind en informeer ik bewoners; het biedt hen de mogelijkheid om zich te uiten over dingen die er in de buurt spelen.

Welke ervaring als buurtbaner zal je altijd bijblijven?

Dat bewoners belangeloos samen komen om iets te doen voor hun wijk; hierdoor ontstaat verbinding met elkaar en de wijk.

Urmy Blikslager