Huidige BuurtBaners

Shamay Remington

Buurt waar je woont

Bijlmer Oost

Buurt waar je BuurtBaan is

Bijlmer Oost (K-G en E buurt)

Sinds wanneer ben je buurtbaner?

Ik ben buurtbaner sinds maart 2022.

Sinds wanneer ben je sleutelpersoon?

Ik begon mijn rol als sleutelpersoon in de wijk in 2007.

Welke opleiding heb je gevolgd of wil je volgen tijdens het BuurtBanen traject?

Ik zou graag de verkorte Mbo Sociaal Werker Niveau 4 willen volgen.

Wat heeft de BuurtBaan voor jou betekend?

Als Buurtbaner kon ik mijn eigen koers bepalen, en met de ontwikkelingsmogelijkheden kon ik de dromen voor mezelf en de buurt nog beter verwezenlijken.

Wat heb jij voor de BuurtBaan betekend?

Ik heb samen met andere Buurtbaners aan een Routekaart gewerkt door iets neer te zetten voor de komende Buurtbaners, zodat zij het makkelijker krijgen. Daar komt in te staan welke stappen zij precies moeten nemen tijdens hun traject als Buurtbaner.

Welke ervaring als buurtbaner zal je altijd bijblijven?

Bewondering voor buurtbewoners die zich belangeloos inzetten voor de buurt. De obstakels die zij gaandeweg tegen komen en hoe zij daarmee omgaan.