Huidige BuurtBaners

Samra Halli

Mijn naam is Samra Halli. Ik ben sinds mei 2022 Buurtbaner in de De Kolenkitbuurt, ik woon daar zelf ook.

Ik ben al jaren actief op de school van mijn kinderen: ik zit in de moederraad en ben klassenmoeder. Ik help ook altijd bij verschillende activiteiten op school. Verder werkte ik ook vrijwillig als mantelzorger en naaister.
Verder heb ik qua opleiding naailes gevolgd. Tijdens mijn Buurtbaantraject wil ik graag de opleiding patroontekenen (textiel) volgen.

Door de Buurtbaan kan ik veel ervaring opdoen en ik zie ook genoeg ontplooiingsmogelijkheden. Het is fijn om een helpende hand te krijgen waar nodig is.
De workshops die ik als Buurtbaner heb georganiseerd voor de buurt zijn goede ervaringen.

Samra Halli