Huidige BuurtBaners

Reem Ghazzi

Mijn naam is Reem Ghazzi, 33 jaar oud. Ik kom uit Syrië. Zeven jaar geleden ben ik naar Nederland gevlucht.

Ik heb in Syrië Arabische literatuur gestudeerd aan de Al Furat Universiteit. Omdat ik moest vluchten wegens de oorlog, kon ik mijn diploma helaas niet meenemen.

In september 2022 werd ik Buurtbaner in Amsterdam. De Buurtbaan kwam op mijn pad toen ik werkte als gastvrouw bij stichting Dynamo. Ik heb namelijk een training sleutelpersoon gevolgd en afgerond bij Pharos. Tijdens een overleg met mijn begeleider bij Dynamo vertelde ik haar dat ik graag wilde werken, maar dat dat niet lukte omdat ik helaas door de oorlog mijn diploma niet bij me had. Mijn begeleider stelde mij voor aan Birgit, die adviseerde mij te solliciteren op de Buurtbaan. En ik ben dus aangenomen.

Ik doe tijdens mijn BuurtBaan:

  • Verbinden van de oude en nieuwe bewoners in de buurt.
  • Samen met collega’s en buurtbewoners activiteiten opzetten.
  • Motiveren van de bewoners om deel te nemen aan die activiteiten.
  • Ondersteunen van collega’s bij de aanvragen en uitvoering van de activiteiten.
  • Een luisterend oor bieden aan bewoners.
  • Samenwerken met collega’s intern en extern.

Ik zie mezelf in de toekomst nieuwe uitdagingen aangaan, meer ervaringen opdoen en een groter netwerk aan contactpersonen opbouwen.

Reem Ghazzi