Oud BuurtBaners

Khadija Bouazza

Functie

Buurtwerker bij Combiwel

Buurt waar je woont

De Baarsjes

Buurt waar je BuurtBaan was

Jan Maijenbuurt

Wanneer was je buurtbaner?

Ik was buurtbaner in 2018.

Wat was je opdracht?

In navolging van Yamina, het in kaart brengen van hardnekkige armoede in de Jan Maijenbuurt.

Sinds wanneer ben je sleutelpersoon?

Ik begon mijn rol als sleutelpersoon in de wijk in 2016 bij het sociaal spreekuur met het beantwoorden van hulpvragen.

Welke opleiding heb je gevolgd tijdens het BuurtBanen traject?

De mogelijkheid tot een opleiding werd toen nog niet geboden.

Wat heeft de BuurtBaan voor jou betekend?

Dat ik veel verschillende partijen in de wijk heb leren kennen en een netwerk heb opgebouwd.

Wat heb jij voor de BuurtBaan betekend?

Een vertrouwenspersoon voor de bewoners en initiatiefnemers van activiteiten.

Welke ervaring als buurtbaner zal je altijd bijblijven?

De vrijheid die je krijgt om jezelf te ontwikkelen. Dat je de opdracht zelf mag invullen en bedenken.